Τη Σωκρατική διαλεκτική μέθοδος και πώς μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο –μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης στα σχολεία ήταν το θέμα μια άκρως ενδιαφέρουσας διάλεξης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Απριλίου στο Ολύμπικ Χωλ.

Τη διάλεξη επιμελήθηκε και παρουσίασε η Καθηγήτρια Φιλολογίας και Φιλοσοφικής κα Χρυσούλα Μελισσινάκη η οποία παρουσίασε μια σειρά στοιχείων σχετικά με το τι είδους μαθησιακά αποτελέσματα προκύπτουν από αυτή τη μορφή διδασκαλίας.

Αναλύοντας τη Μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη, η κα Μελισσινάκη είπε ότι η μέθοδος αυτή αποτελεί μία πνευματική και επικοινωνιακή διαδραστική/προφορική πρακτική μεταξύ δασκάλου και μαθητών.

«Είναι ένας διάλογος, που επιδεικνύει ισχυρισμούς και επιχειρήματα σε ενεργό αντιπαράθεση, στοχεύοντας στην αναζήτηση της εγκυρότητας και ακυρότητας των εν λόγω δηλώσεων και απόψεων,» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Σωκράτη, μάθηση είναι να αναπολούμε ξεχασμένες γνώσεις που έχουμε ξεχάσει κατά τη γέννησή μας.

«Ο άνθρωπος τίποτε νέο δε μαθαίνει, παρά μόνο παίρνει συνείδηση των όσων ήδη γνωρίζει,» επισήμανε η κα Μελισσινάκη.

Έχοντας ως επίκεντρο αυτή την αρχή, η κα Μελισσινάκη τόνισε ότι η μάθηση μπορεί και σήμερα να βασιστεί πάνω στην χρήση του διαλόγου μέσα από τον οποίο γεννιούνται ιδέες και απόψεις.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Νότιας Αυστραλίας ακολουθεί κατευθυντήριες που τονίζουν την σημασία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των συνομιλητών, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω κατανόηση και αποδοχή ομοιοτήτων και διαφορών όλων των απόψεων.

Όπως ανέλυσε η κα Μελισσινάκη, τα στάδια εφαρμογής της μαιευτικής μεθόδου στην τάξη απαιτούν προσχεδιασμό σημαντικών ερωτημάτων που παρέχουν περιεχόμενο και κατεύθυνση στο διάλογο, οργανωμένα, προσχεδιασμένα από τον εκπαιδευτικό, ποιοτικά και διευκρινιστικά ερωτήματα, αφήνουμε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα στους μαθητές να απαντήσουν, παρακολουθούμε τις απαντήσεις των μαθητών και ρωτάμε διερευνητικές ερωτήσεις.

Ταυτόχρονα κρατάμε μια σύντομη γραπτή αναφορά των βασικών σημείων που συζητήθηκαν.

Έτσι, αφήνουμε τους μαθητές να καλύψουν τομείς της γνώσης μόνοι τους , μέσα από διερευνητικές ερωτήσεις που οι ίδιοι μπορεί να θέσουν.

Η ομιλία συνεχίστηκε με ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους και ολοκληρώθηκε με περαιτέρω συζήτηση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu